Kamis, 23 Sep 2021
  • Agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Dan ilmu pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh.

Moch. Saiful, S.Sos, M.Si.

Moch. Saiful, S.Sos, M.Si.

Profil Singkat

Moch. Saiful, S.Sos, M.Si adalah Kepala Tata Usaha (TU ) MAN 1 Lamongan

Pendidikan

S1 Psikologi Pendidikan 1998

Pekerjaan

PNS 2005
KELUAR