Selasa, 18 Jun 2024
  • VISI MAN 1 LAMONGAN : "MADRASAH UNGGUL DALAM PRESTASI, TERAMPIL, BERAKHLAKUL KARIMAH DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN”

Siti Khofilah, S.Pd, M.Pd

Siti Khofilah, S.Pd, M.Pd

Profil Singkat

Siti Khofilah, S.Pd, M.Pd adalah Waka Kurikulum MAN 1 Lamongan. Guru mata pelajaran Biologi MAN 1 Lamongan

Pendidikan

S1 Pend. Biologi 1995

Pekerjaan

Guru PNS 1998
KELUAR